VIZE

KONCEPTUÁLNÍ PŘEDSTAVA INTERIÉRU,

MÍSTA PLNÉHO BAREV A PŘEKVAPIVÝCH MOMENTŮ.

MALÝ PROTEST PROTI BAREVNÉ NEUTRÁLNOSTI SOUČASNÝCH INTERIÉRŮ.